header
Advanced Search

Real Estate Agency Management

บริษัท เบสท์ ทีดับเบิลยูพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
BEST TWP GROUP (THAILAND) CO, LTD.
“เราบริหารและจัดการทรัพย์สิน”
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์หลายแห่ง ไม่มีเวลาดูแล เราขอเสนอบริการด้านการบริหารและดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง พร้อมทั้งทำการซ่อมแซม
เพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน

“เราบริหารงานขายและปล่อยเช่าอย่างมืออาชีพ”
รับบริหารโครงการการจัดสรรด้านงานขายและที่ปรึกษาด้านการตลาดอย่างครบวงจร
สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานขายและการตลาดมืออาชีพ
ที่ผ่านประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุด

“วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง”
วางแผนกลยุทธ์การขายและปล่อยเช่าโดยการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
วางแผนด้านการตลาดและการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการ
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
มีทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ + ความซื่อตรง

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม
บริษัท เบสท์ ทีดับเบิลยูพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
BEST TWP GROUP (THAILAND) CO, LTD.
โทร 088-444-6154 ( Khun Julie )
Office 02-120-7674
Line ID: julie0884446154
E-mail: julie.besttwpgroup@gmail.com

ตัวอย่างผลงาน

Compare