Your search results

ABOUT US

Home / About Us

TWP PLUS GOLD (Thailand) CO.,LTD

บริษัท ทีดับเบิลยูพี พลัส โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทของเราเชี่ยวชาญในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯทางเราดูแลเรื่องการซื้อ ขาย เช่าและให้คำปรึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและดูแลจัดการจนเสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดหาราคาที่ดีที่สุดในตลาดให้กับทางคุณโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทางบริษัทของเรา มีอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจะนำเสนอให้กับทางคุณ มากกว่า 200,000 ห้องซึ่งทางเราดูแลทั้งทรัพย์มือหนึงจากโครงการราคาพิเศษและมือสองสภาพดีราคาดีเยี่ยมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
***** หน่วยงานหรือบริษัทที่สนใจที่จะเสนองานเกี่ยวกับโฆษณา กับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ 02-1207674 ค่ะ

วิสัยทัศน์ (VISION)

  1. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในสี่ของธุรกิจภายใน 5 ปี
  2. มีลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 20% ของธุรกิจ
  3. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร มีมาตรฐาน คุณภาพการบริการที่ดีโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ (MISSION)

บริษัท ทีดับเบิลยูพี พลัสโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการเป็นบริษัทฯ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มอบทั้งสินค้าและบริการที่ดีที่สุด โดยทางเราจะพัฒนานำทั้งเทคโนโลยี การฝึกสอน ปรับปรุงและนำทุกความต้องการมาปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าเมื่อใช้บริการเรา จะได้มีความสุขและพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณค่า (VALUE)  และบรรทัดฐาน

เราจะสร้างคุณค่า และบรรทัดฐานตามหลัก Plus GOLD ประกอบด้วย :

+ – Plus =  สร้างคุณค่าและบรรทัดฐานให้กับลูกค้าอย่างทวีคูณ ตามคุณค่า GOLD

G – Guarantee = รับประกันทั้งมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ

O – Objective = มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างมีเป้าหมาย

L – Legally = สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายวางใจได้

D – Deliberately = รอบคอบกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนและใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า

MANAGING DIRECTOR

null

Worakorn Sitthilutrakul

Managing Director

Compare